Название: Юбилей профессора В. И. Шишкина

Рубрика: Научная информация

Для цитирования: Юбилей профессора В. И. Шишкина // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 8: История. С. 150–152.

Professor V. I. Shishkin’s Jubilee. Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2018, vol. 17, no. 8: History, p. 150–152. (in Russ.)